logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości

Realizacja projektu na 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

Tytuł:
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa Polski oraz kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości u uczniów poprzez popularyzację największych osiągnięć ekonomicznych, przejawów przedsiębiorczości oraz innowacyjnych rozwiązań i osiągnięć wśród Polaków - po odzyskaniu niepodległości. W ramach działań projektowych zostały utworzone 3 grupy projektowe po 6 uczniów w każdej grupie z różnych klas i reprezentujących różne zawody. Każda grupa wylosowała jeden z trzech tematów:
  I. Osiągnięcia ekonomiczne i przejawy przedsiębiorczości Polaków w okresie międzywojennym.
  II. Osiągnięcia ekonomiczne i przejawy przedsiębiorczości Polaków w okresie powojennym.
  III. Współczesne osiągnięcia ekonomiczne i przejawy przedsiębiorczości Polaków.

Zadaniem każdej z grup jest poszerzanie wiedzę oraz szukanie pomysłu na zaprezentowanie swojego tematu. Na tej podstawie grupy przygotują prezentację multimedialną w dowolnej formie dla całej społeczności szkolnej. Ponadto zadaniem każdej grupy jest przygotowanie 2 plakatów: pierwszy plakat dotyczy prezentowanego przez uczniów tematu, zaś drugi plakat promuje przygotowaną prezentację.

Cała społeczność szkolna po obejrzeniu prezentacji każdej grupy będzie miała możliwość oddania głosu na najciekawszą prezentację. Plakaty będą oceniane dwutorowo: uczniowie szkoły będą oddawali głos na jeden plakat oraz poprzez głosowanie internetowe (każda osoba odwiedzająca stronę szkoły będzie mogła oddać swój głos). Liczba oddanych głosów na prezentację i plakat wyłoni zwycięzców.

Termin realizacji projektu: październik- grudzień 2018 r.


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2019-05-27 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039