logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

ARCHIWUM 2016/2017
ARCHIWUM 2015/2016
ARCHIWUM 2013/2014
Regulamin konkursu
Infotrendy - Szcecińskie Dni Informatyki Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej      Mecenat Miasta Szczecin


I. Postanowienia ogólne:

 1. konkurs ma na celu propagowanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ukierunkowanych na obszar szeroko pojętej technologii informacyjnej,
 2. organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie,
 3. konkurs został objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Mecenatem Miasta Szczecin,
 4. fundatorem nagród w konkursie są: Hurtownia Polanglo w Szczecinie, DGS Poland Sp. z o.o., ELT Poland Sp. z o.o., Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua w Szczecinie, Wydawnictwo Macmillan Polska sp. z o.o., Hart Komputery Drozd, Ososiński, Sychta Sp. J. oraz Mentor systemy audiowizualne.

II. Zasady udziału w konkursie:

 1. konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego,
 2. udział w konkursie mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez opiekunów (nauczyciela, wychowawcę, dyrekcję),
 3. każda szkoła może wytypować maksymalnie 5 uczniów, którzy mogą być wyłonieni w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji,
 4. zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszenia szkoły
    
    
  na adres konkurs(małpka)zsl.szczecin.pl lub faksem 91-48-56-039 do dnia 13 lutego 2015 r.,
 5. do dnia 23 lutego 2015 r. szkoły na adres opiekuna otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wraz z przykładowymi pytaniami, które mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych,
 6. ostateczną listę uczniów
    
    
  można podać wraz ze zgłoszeniem szkoły lub przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2015 r.

III. Termin i miejsce konkursu:

 1. konkurs zostanie przeprowadzony dnia 4 marca 2015 r. o godzinie 1000,
 2. konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27-30,
 3. uroczyste wręczenie nagród zaplanowane jest tego samego dnia bezpośrednio po konkursie.

IV. Opis konkursu:

 1. konkurs składa się z dwóch etapów, do których podchodzą wszyscy zgłoszeni do konkursu uczestnicy:
  1. etap I - test wielokrotnego wyboru - pytania zamknięte,
  2. etap II - zgodnie z deklaracją: zadania sprawdzające praktyczne umiejętności komputerowe lub umiejętność wyszukiwania informacji i obsługi programów z pakietu MS Office.
 2. zadania do konkursu opracowano na podstawie załączonego do niniejszego regulaminu Wykazu Literatury
    
 3. konkurs nie ma określonego poziomu - sprawdzana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu języka angielskiego i technologii informacyjnej.

V. Ocenianie zadań konkursowych:

 1. konkurs będzie oceniany przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową,
 2. w skład Komisji Konkursowej będą powołani Organizatorzy konkursu oraz przedstawiciele Sponsorów.
 3. Zwycięzcy, laureaci oraz zawodnicy wyróżnieni wyłonieni zostaną na podstawie sumy punktów zdobytych w obu etapach.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu:

 1. uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi dnia 4 marca 2015 r. w siedzibie Organizatora bezpośrednio po konkursie,
 2. wyniki konkursu będą również podane na stronie internetowej Zespołu Szkół Łączności www.zsl.szczecin.pl do dnia 6 marca 2015 r.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są poniżej,
 2. w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem konkurs(małpka)zsl.szczecin.pl .

  
  
  
  
  
   

Hurtownia Polanglo w Szczecinie   DGS Poland Sp. z o.o.   ELT Poland Sp. z o.o.   Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny   honorowy patronat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty   Mecenat Miasta Szczecin   Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua w Szczecinie   Wydawnictwo Macmillan Polska sp. z o.o.   Hart Komputery Drozd, Ososiński, Sychta Sp. J.


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2019-01-18 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039