logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

ARCHIWUM 2016/2017
ARCHIWUM 2015/2016
ARCHIWUM 2013/2014
Regulamin konkursu

Język Angielski w Meandrach Technologii InformacyjnejI. Postanowienia ogólne:

 1. konkurs ma na celu propagowanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ukierunkowanych na obszar szeroko pojętej technologii informacyjnej,
 2. organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie,
 3. konkurs został objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Mecenatem Miasta Szczecin,
 4. fundatorem nagród w konkursie są: Hurtownia Polanglo w Szczecinie, DGS Poland Sp. z o.o., ELT Poland Sp. z o.o., Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua w Szczecinie, Wydawnictwo Macmillan Polska sp. z o.o., Hart Komputery Drozd, Ososiński, Sychta Sp. J. oraz Mentor systemy audiowizualne.

II. Zasady udziału w konkursie:

 1. konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego,
 2. udział w konkursie mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez opiekunów (nauczyciela, wychowawcę, dyrekcję),
 3. każda szkoła może wytypować maksymalnie 8 uczniów, którzy mogą być wyłonieni w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji,
 4. zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszenia szkoły
    
    
  na adres konkurs(małpka)zsl.szczecin.pl lub faksem 91-48-56-039 do dnia 24 lutego 2016 r.,
 5. ostateczną listę uczniów
    
    
  można podać wraz ze zgłoszeniem szkoły lub przesłać najpóźniej do dnia 24 lutego 2016 r.

III. Termin i miejsce konkursu:

 1. konkurs zostanie przeprowadzony dnia 3 marca 2016 r. o godzinie 1000,
 2. konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie ul. Ku Słońcu 27-30,
 3. uroczyste wręczenie nagród zaplanowane jest tego samego dnia bezpośrednio po konkursie.

IV. Opis konkursu:

 1. konkurs składa się z dwóch etapów, do których podchodzą wszyscy zgłoszeni do konkursu uczestnicy:
  1. etap I - test wielokrotnego wyboru - pytania zamknięte,
  2. etap II - zgodnie z deklaracją: zadania sprawdzające praktyczne umiejętności komputerowe lub umiejętność wyszukiwania informacji i obsługi programów z pakietu MS Office.
 2. zadania do konkursu opracowano na podstawie załączonego do niniejszego regulaminu Wykazu Literatury
    
 3. konkurs nie ma określonego poziomu - sprawdzana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu języka angielskiego i technologii informacyjnej.

V. Ocenianie zadań konkursowych:

 1. konkurs będzie oceniany przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową,
 2. w skład Komisji Konkursowej będą powołani Organizatorzy konkursu oraz przedstawiciele Sponsorów.
 3. Zwycięzcy, laureaci oraz zawodnicy wyróżnieni wyłonieni zostaną na podstawie sumy punktów zdobytych w obu etapach.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu:

 1. uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi dnia 3 marca 2016 r. w siedzibie Organizatora bezpośrednio po konkursie,
 2. wyniki konkursu będą również podane na stronie internetowej Zespołu Szkół Łączności www.zsl.szczecin.pl do dnia 8 marca 2016 r.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są poniżej,
 2. w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem konkurs(małpka)zsl.szczecin.pl .

  
  
  
  
  
  
Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2018-12-13 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039