logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

Planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego - pierwszym krokiem do sukcesu

"Planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego - pierwszym krokiem do sukcesu"
projekt realizowany przez
Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Łączności, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Projektem objętych zostanie 100 uczniów.

W ramach projektu gwarantujemy wsparcie w procesie:

  • zdobywania wiedzy i informacji o rynku pracy, możliwościach zatrudnienia w miejscu zamieszkania i najbliższym regionie, sposobach walki z bezrobociem,
  • planowania własnego rozwoju oraz ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez uświadomienie roli uczenia się przez całe życie, potrzeby ciągłego doskonalenia się, mobilności i elastyczności zawodowej oraz roli bycia przedsiębiorczym,
  • kształtowania umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy - zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Formy wsparcia:

  • konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
  • zajęcia grupowe z planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • warsztaty "Aktywnie poszukuję pracy"
  • konkurs "Szukam pracy".

Czas realizacji projektu:

  • data rozpoczęcia projektu: 1 października 2014 r.
  • data zakończenia projektu: 30 czerwca 2015 r.Wszelkich informacji o projekcie udzielą:
  pani Krystyna Stelmach-Tyszko i pani Izabela Szczęsna-Hajdas


"Planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego - pierwszym krokiem do sukcesu" projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2019-01-23 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039