logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności


ikona doc  Do pobrania kalendarium zawierające najważniejsze wydarzenia w wersji pdf
-> zobacz wszystkie lata <-
KALENDARIUM W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

 30.08.18 r. (Cz) 1000 
  Rada pedagogiczna
 03.09.18 r. (Pn) 1100 
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 07.09.18 r. (Pt) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja st./lut. 2019 r.
 10.09.18 r. (Pn) 
  Zebrania z rodzicami – Klasy I godz. 1630, pozostałe klasy godz. 1730
 10.09.18 r. (Pn) 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy ZSŁ - godz. 1830
 11.09.18 r. (Wt) 
  Kiermasz używanych podręczników szkolnych
 12.09.18 r. (Śr) 1635 
  Rada pedagogiczna
 17.09.18 r. (Pn) 
  Pijawki oddają krew
 22.09.18 r. (So) 
  Integracja klas I oraz szkolenie z proce.... (więcej)
 22.09.18 r. (So) 
 30.09.18 r. (Nd)
  Europejski Tydzień Sportu (więcej)
 28.09.18 r. (Pt) 
 29.09.18 r. (So)
  Noc Naukowców
 05.10.18 r. (Pt) 
  Turniej Absolwentów ZSŁ – piłka siatkowa
 12.10.18 r. (Pt) 
  Dzień Edukacji Narodowej - uroczysta aka.... (więcej)
 12.10.18 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 18.10.18 r. (Cz) 
  Zajęcia na temat odpowiedzialnoœci karne....  (więcej)
 25.10.18 r. (Cz) 1100 
  Konkurs o Adamie Mickiewiczu  (więcej)
 01.11.18 r. (Cz) 
  Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć
 02.11.18 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 05.11.18 r. (Pn) 1400 
  Prelekcja historyczna (więcej)
 06.11.18 r. (Wt) 
 07.11.18 r. (Śr)
  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
 07.11.18 r. (Śr) 1430 
  Kosz SAL - ZSŁ
 08.11.18 r. (Cz) 
  Uroczyste obchody 100 lat odzyskania nie.... (więcej)
 09.11.18 r. (Pt) 1700 
  Wieczornica Patriotyczna
 12.11.18 r. (Pn) 
  Dzień wolny z okazji Swięta Niepodległosci
 13.11.18 r. (Wt) 1530 
  Kosz ZCEMiP - ZSŁ - 84 : 36
 19.11.18 r. (Pn) 
  Tydzień Łącznościowca (więcej)
 19.11.18 r. (Pn) 1700 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszyst.... (więcej)
 20.11.18 r. (Wt) 
  Pijawki oddają krew
 20.11.18 r. (Wt) 
  Tydzień Łącznościowca (więcej)
 21.11.18 r. (Śr) 
  Tydzień Łącznościowca (więcej)
 22.11.18 r. (Cz) 
  Tydzień Łącznościowca (więcej)
 22.11.18 r. (Cz) 1530 
  Kosz ZSEE - ZSŁ
 23.11.18 r. (Pt) 
  Tydzień Łącznościowca (więcej)
 26.11.18 r. (Pn) 
 21.12.18 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klas 3Ta i 3Tb
 26.11.18 r. (Pn) 1500 
  Kosz LO I - ZSŁ
 27.11.18 r. (Wt) 1350 
  Próbna matura - j. polski (więcej)
 28.11.18 r. (Śr) 1255 
  Próbna matura - matematyka (więcej)
 29.11.18 r. (Cz) 1200 
  Próbna matura - j. angielski (więcej)
 04.12.18 r. (Wt) 1400 
  Kosz ZSB - ZSŁ
 13.12.18 r. (Cz) 1500 
  Kosz ZS4 - ZSŁ
 18.12.18 r. (Wt) 1430 
  Kosz ZSŁ - LO IX
 21.12.18 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji za I półrocze
 21.12.18 r. (Pt) 
  Wigilie klasowe
 24.12.18 r. (Pn) 
 31.12.18 r. (Pn)
  Zimowa przerwa świąteczna
 07.01.19 r. (Pn) 
  Analityczna rada pedagogiczna
 07.01.19 r. (Pn) 1430 
  Kosz LO II - ZSŁ
 07.01.19 r. (Pn) 1625 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 10.01.19 r. (Cz) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 10.01.19 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 10.01.19 r. (Cz) 1600 
  Szkoleniowa rada pedagogiczna
 14.01.19 r. (Pn) 
  Zajęcia - uzależnienia (więcej)
 14.01.19 r. (Pn) 1700 
  Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyni.... (więcej)
 16.01.19 r. (Śr) 
  Zajęcia WSB (więcej)
 16.01.19 r. (Śr) 1500 
  Kosz LO V - ZSŁ
 17.01.19 r. (Cz) 
 00.00.00 r. (Wt)
  E.15 - Etap praktyczny
 24.01.19 r. (Cz) 
  Pijawki oddają krew
 24.01.19 r. (Cz) 2000 
  Studniówka
 25.01.19 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 28.01.19 r. (Pn) 
 10.02.19 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 02.02.19 r. (So) 
 03.02.19 r. (Nd)
  E.16 - Etap praktyczny
 08.02.19 r. (Pt) 
 10.02.19 r. (Nd)
  E.13 - Etap praktyczny
 12.02.19 r. (Wt) 
  Wyjœcie do kina Helios (więcej)
 13.02.19 r. (Śr) 
  Próbma matura (więcej)
 14.02.19 r. (Cz) 
  Próbma matura (więcej)
 15.02.19 r. (Pt) 
  Próbma matura (więcej)
 18.02.19 r. (Pn) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - sesja czerw./lip. 2019 r.
 06.03.19 r. (Śr) 
 17.03.19 r. (Nd)
 Wernisaż prac uczniów ZSŁ (więcej)
 08.03.19 r. (Pt) 
 12.03.19 r. (Wt)
  Rekolekcje wielkopostne (więcej)
 08.03.19 r. (Pt) 
  DZIEŃ OTWARTY ZSŁ
 08.03.19 r. (Pt) 
  Finał jubileuszowego konkursu „Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej”
 11.03.19 r. (Pn) 1200 
  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 18.03.19 r. (Pn) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych
 20.03.19 r. (Śr) 1200 
  Lepszy od kalkulatora - konkurs matematy....  (więcej)
 20.03.19 r. (Śr) 1700 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas ZSŁ - rodziców uczniów klas maturalnych wychowawca informuje o przewidywanych ocenach końcowych
 21.03.19 r. (Cz) 
  Dzień Sportów Różnych  (więcej)
 21.03.19 r. (Cz) 1100 
  Warsztaty w Akademii Sztuki
 22.03.19 r. (Pt) 
  Pijawki oddają krew
 13.04.19 r. (So) 
  DZIEŃ OTWARTY ZSŁ
 17.04.19 r. (Śr) 
  Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
 18.04.19 r. (Cz) 
 23.04.19 r. (Wt)
  Przerwa wiosenna
Dziś imieniny obchodzą:
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad, Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń, Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner, Włodzimierz,
W dniu dzisiejszym nie zostało nic zaplanowane. Życzymy miłego dnia.
 24.04.19 r. (Śr) 1625 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 25.04.19 r. (Cz) 
  Wychowawcy klas maturalnych złożą do podpisu św. ukończenia szkoły
 25.04.19 r. (Cz) 
  Finał jubileuszowego konkursu „Mój Zawód – Moja Pasja”
 26.04.19 r. (Pt) 1300 
  Uroczyste wręczenie świadectw i nagród uczniom klas maturalnych
 01.05.19 r. (Śr) 
 03.05.19 r. (Pt)
  WEEKEND MAJOWY
 02.05.19 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 06.05.19 r. (Pn) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 06.05.19 r. (Pn) 
 25.05.19 r. (So)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ
 06.05.19 r. (Pn) 
 31.05.19 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klasy 3Tf
 06.05.19 r. (Pn) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy
 06.05.19 r. (Pn) 1400 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom rozszerzony
 07.05.19 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 07.05.19 r. (Wt) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy
 08.05.19 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 08.05.19 r. (Śr) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy
 08.05.19 r. (Śr) 1400 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony
 09.05.19 r. (Cz) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony
 10.05.19 r. (Pt) 
 22.05.19 r. (Śr)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 20.05.19 r. (Pn) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach końcowych i rocznych /dot. wszystkich nauczycieli/
 22.05.19 r. (Śr) 1700 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
 24.05.19 r. (Pt) 
  Pijawki oddają krew
 14.06.19 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji
 17.06.19 r. (Pn) 
  Najpóźniej do godziny 12.00 uczniowie lub rodzice mogą złożyć w sekretariacie szkoły podania do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy
 17.06.19 r. (Pn) 1540 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 18.06.19 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 18.06.19 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 19.06.19 r. (Śr) 
  Wychowawcy klas złożą do podpisu dyrektorowi szkoły świadectwa promocyjne uczniów oraz nagrody
 20.06.19 r. (Cz) 
  Boże Ciało - dzień wolny od zajęć
 21.06.19 r. (Pt) 
 04.07.19 r. (Cz)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 21.06.19 r. (Pt) 1100 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
-> powrót do strony głównej <-

KALENDARIUM Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE

IMPREZY SZKOLNE
 22.09.18 r. (So) 
 Integracja klas I oraz szkolenie z procedur (więcej)
 22.09.18 r. (So) 
 30.09.18 r. (Nd)
 Europejski Tydzień Sportu (więcej)
 05.10.18 r. (Pt) 
  Turniej Absolwentów ZSŁ – piłka siatkowa
 06.11.18 r. (Wt) 
 07.11.18 r. (Śr)
  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
 19.11.18 r. (Pn) 
 Tydzień Łącznościowca (więcej)
 08.03.19 r. (Pt) 
  DZIEŃ OTWARTY ZSŁ
 13.04.19 r. (So) 
  DZIEŃ OTWARTY ZSŁ

KONKURSY
 08.03.19 r. (Pt) 
  Finał jubileuszowego konkursu „Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej”
 25.04.19 r. (Cz) 
  Finał jubileuszowego konkursu „Mój Zawód – Moja Pasja”

MATURZYŚCI
 06.05.19 r. (Pn) 
 25.05.19 r. (So)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ
 06.05.19 r. (Pn) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy
 06.05.19 r. (Pn) 1400 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – poziom rozszerzony
 07.05.19 r. (Wt) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy
 08.05.19 r. (Śr) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy
 08.05.19 r. (Śr) 1400 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony
 09.05.19 r. (Cz) 900 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony
 10.05.19 r. (Pt) 
 22.05.19 r. (Śr)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE

PIJAWKI ZSŁ
 17.09.18 r. (Pn) 
  Pijawki oddają krew
 20.11.18 r. (Wt) 
  Pijawki oddają krew
 24.01.19 r. (Cz) 
  Pijawki oddają krew
 22.03.19 r. (Pt) 
  Pijawki oddają krew
 24.05.19 r. (Pt) 
  Pijawki oddają krew

RADA PEDAGOGICZNA
 12.09.18 r. (Śr) 1635 
  Rada pedagogiczna
 07.01.19 r. (Pn) 
  Analityczna rada pedagogiczna
 07.01.19 r. (Pn) 1625 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 10.01.19 r. (Cz) 1600 
  Szkoleniowa rada pedagogiczna
 24.04.19 r. (Śr) 1625 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 17.06.19 r. (Pn) 1540 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

SPG KOSZ I LIGA
 07.11.18 r. (Śr) 1430 
  Kosz SAL - ZSŁ
 13.11.18 r. (Wt) 1530 
  Kosz ZCEMiP - ZSŁ - 84 : 36
 22.11.18 r. (Cz) 1530 
  Kosz ZSEE - ZSŁ
 26.11.18 r. (Pn) 1500 
  Kosz LO I - ZSŁ
 04.12.18 r. (Wt) 1400 
  Kosz ZSB - ZSŁ
 13.12.18 r. (Cz) 1500 
  Kosz ZS4 - ZSŁ
 18.12.18 r. (Wt) 1430 
  Kosz ZSŁ - LO IX
 07.01.19 r. (Pn) 1430 
  Kosz LO II - ZSŁ
 16.01.19 r. (Śr) 1500 
  Kosz LO V - ZSŁ

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 03.09.18 r. (Pn) 1100 
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 12.10.18 r. (Pt) 
 Dzień Edukacji Narodowej - uroczysta akademia (więcej)
 08.11.18 r. (Cz) 
 Uroczyste obchody 100 lat odzyskania niepodległości (więcej)
 21.12.18 r. (Pt) 
  Wigilie klasowe
 26.04.19 r. (Pt) 1300 
  Uroczyste wręczenie świadectw i nagród uczniom klas maturalnych
 21.06.19 r. (Pt) 1100 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

WOLNE
 12.10.18 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 01.11.18 r. (Cz) 
  Dzień Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć
 02.11.18 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 12.11.18 r. (Pn) 
  Dzień wolny z okazji Swięta Niepodległosci
 24.12.18 r. (Pn) 
 31.12.18 r. (Pn)
  Zimowa przerwa świąteczna
 10.01.19 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 25.01.19 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 28.01.19 r. (Pn) 
 10.02.19 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 18.04.19 r. (Cz) 
 23.04.19 r. (Wt)
  Przerwa wiosenna
 01.05.19 r. (Śr) 
 03.05.19 r. (Pt)
  WEEKEND MAJOWY
 02.05.19 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 06.05.19 r. (Pn) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 07.05.19 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 08.05.19 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 18.06.19 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 20.06.19 r. (Cz) 
  Boże Ciało - dzień wolny od zajęć

WYCIECZKI
 28.09.18 r. (Pt) 
 29.09.18 r. (So)
  Noc Naukowców

ZAWODOWCY
 07.09.18 r. (Pt) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - sesja st./lut. 2019 r.
 10.01.19 r. (Cz) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 17.01.19 r. (Cz) 
 00.00.00 r. (Wt)
  E.15 - Etap praktyczny
 18.02.19 r. (Pn) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie - sesja czerw./lip. 2019 r.
 18.06.19 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 21.06.19 r. (Pt) 
 04.07.19 r. (Cz)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

ZEBRANIA
 10.09.18 r. (Pn) 
  Zebrania z rodzicami – Klasy I godz. 1630, pozostałe klasy godz. 1730
 10.09.18 r. (Pn) 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy ZSŁ - godz. 1830
 19.11.18 r. (Pn) 1700 
 Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas (więcej)
 14.01.19 r. (Pn) 1700 
 Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za I półrocze (więcej)
 20.03.19 r. (Śr) 1700 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas ZSŁ - rodziców uczniów klas maturalnych wychowawca informuje o przewidywanych ocenach końcowych
 22.05.19 r. (Śr) 1700 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

-> powrót do strony głównej <-