logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

ikona doc  Do pobrania kalendarium zawierające najważniejsze wydarzenia w wersji pdf
-> zobacz wszystkie lata <-
KALENDARIUM W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

 02.09.19 r. (Pn) 1000 
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  (więcej)
 09.09.19 r. (Pn) 
  Zebrania z rodzicami (więcej)
 09.09.19 r. (Pn) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 09.09.19 r. (Pn) 1830 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy ZSŁ
 11.09.19 r. (Śr) 1635 
  Rada pedagogiczna
 12.09.19 r. (Cz) 
  Kiermasz używanych podręczników szkolnych
 16.09.19 r. (Pn) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 23.09.19 r. (Pn) 
 27.09.19 r. (Pt)
  Europejski Tydzień Sportu (więcej)
 27.09.19 r. (Pt) 
  Turniej Absolwentów
 30.09.19 r. (Pn) 
 01.10.19 r. (Wt)
  Integracja klas I
 04.10.19 r. (Pt) 
  Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego
 14.10.19 r. (Pn) 
 18.10.19 r. (Pt)
  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowy.... (więcej)
 14.10.19 r. (Pn) 
  Dzień Edukacji Narodowej - uroczysta akademia
Dziś imieniny obchodzą:
Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis,
W dniu dzisiejszym nie zostało nic zaplanowane. Życzymy miłego dnia.
 01.11.19 r. (Pt) 
  Dzień Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć
 11.11.19 r. (Pn) 
  Święto niepodległości - dzień wolny od zajęć
 19.11.19 r. (Wt) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 20.11.19 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas
 20.12.19 r. (Pt) 
  Wigilie klasowe
 20.12.19 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji za pierwsze półrocze
 23.12.19 r. (Pn) 
 01.01.20 r. (Śr)
  Zimowa przerwa świąteczna
 02.01.20 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 03.01.20 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 06.01.20 r. (Pn) 
  Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
 07.01.20 r. (Wt) 1625 
  Klasyfikacyjna i analityczna rada pedagogiczna
 10.01.20 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 10.01.20 r. (Pt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 11.01.20 r. (So) 
 15.02.20 r. (So)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 15.01.20 r. (Śr) 
  Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za pierwsze półrocze
 20.01.20 r. (Pn) 
 24.01.20 r. (Pt)
  Tydzień Języków Obcych
 22.01.20 r. (Śr) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 25.01.20 r. (So) 
  Studniówka
 10.02.20 r. (Pn) 
 23.02.20 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 22.02.20 r. (So) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)
 02.03.20 r. (Pn) 
 19.03.20 r. (Cz)
  Wernisaż prac uczniów ZSŁ w Starej Rzeźni w Szczecinie
 11.03.20 r. (Śr) 
 13.03.20 r. (Pt)
  Rekolekcje wielkopostne
 13.03.20 r. (Pt) 
  Dzień Otwarty ZSŁ
 13.03.20 r. (Pt) 
  XI edycja konkursu „Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej”, Turnieje Sportowe
 19.03.20 r. (Cz) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 20.03.20 r. (Pt) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o przewidywanych dla nich ocenach końcowych /dot. wszystkich nauczycieli/
 20.03.20 r. (Pt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 25.03.20 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas ZSŁ - rodziców uczniów klas maturalnych wychowawca klasy informuje o przewidywanych dla ucznia ocenach końcowych
 26.03.20 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 26.03.20 r. (Cz) 
 27.02.20 r. (Cz)
  Finał ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej
 09.04.20 r. (Cz) 
 14.04.20 r. (Wt)
  Przerwa wiosenna
 15.04.20 r. (Śr) 
  Dni otwarte
 17.04.20 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
 20.04.20 r. (Pn) 1625 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 22.04.20 r. (Śr) 
  Dni otwarte
 23.04.20 r. (Cz) 
  Wychowawcy klas maturalnych złożą do podpisu świadectwa ukończenia szkoły
 23.04.20 r. (Cz) 
  XI edycja konkursu „Mój Zawód Moja Pasja”
 24.04.20 r. (Pt) 900 
  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły i nagród dla klas maturalnych
 29.04.20 r. (Śr) 
  Dni otwarte
 01.05.20 r. (Pt) 
 03.05.20 r. (Nd)
  WEEKEND MAJOWY
 04.05.20 r. (Pn) 
 29.05.20 r. (Pt)
  Praktyki zawodowe klasa T3a/b/f
 04.05.20 r. (Pn) 
 22.05.20 r. (Pt)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języków obcych
 04.05.20 r. (Pn) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 04.05.20 r. (Pn) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
 05.05.20 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 05.05.20 r. (Wt) 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki
 06.05.20 r. (Śr) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
 06.05.20 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 07.05.20 r. (Cz) 
 22.05.20 r. (Pt)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języka polskiego
 07.05.20 r. (Cz) 
 24.05.20 r. (Nd)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 13.05.20 r. (Śr) 
  Dni otwarte
 15.05.20 r. (Pt) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach końcowych i rocznych /dot. wszystkich nauczycieli/
 18.05.20 r. (Pn) 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych dla uczniów ocenach końcowych i rocznych /dot. wychowawców klas/
 22.05.20 r. (Pt) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 11.06.20 r. (Cz) 
 14.06.20 r. (Nd)
  WEEKEND CZERWCOWY
 12.06.20 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 19.06.20 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji
 22.06.20 r. (Pn) 
  Najpóźniej do godziny 1200 uczniowie lub rodzice mogą złożyć w sekretariacie szkoły podania do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy
 22.06.20 r. (Pn) 1515 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 23.06.20 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowa....  (więcej)
 23.06.20 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 24.06.20 r. (Śr) 
 09.07.20 r. (Cz)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 25.06.20 r. (Cz) 
  Wychowawcy klas złożą do podpisu dyrektorowi szkoły świadectwa promocyjne uczniów oraz nagrody
 26.06.20 r. (Pt) 900 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
 02.07.20 r. (Cz) 900 
  Analityczna rada pedagogiczna
 03.07.20 r. (Pt) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 28.08.20 r. (Pt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)
-> powrót do strony głównej <-

KALENDARIUM Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE

IMPREZY SZKOLNE
 27.09.19 r. (Pt) 
  Turniej Absolwentów
 30.09.19 r. (Pn) 
 01.10.19 r. (Wt)
  Integracja klas I
 14.10.19 r. (Pn) 
 18.10.19 r. (Pt)
 Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych - Tydzień Łącznościowca  (więcej)
 20.01.20 r. (Pn) 
 24.01.20 r. (Pt)
  Tydzień Języków Obcych
 25.01.20 r. (So) 
  Studniówka
 02.03.20 r. (Pn) 
 19.03.20 r. (Cz)
  Wernisaż prac uczniów ZSŁ w Starej Rzeźni w Szczecinie
 13.03.20 r. (Pt) 
  XI edycja konkursu „Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej”, Turnieje Sportowe
 26.03.20 r. (Cz) 
 27.02.20 r. (Cz)
  Finał ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej
 23.04.20 r. (Cz) 
  XI edycja konkursu „Mój Zawód Moja Pasja”

MATURZYŚCI
 20.03.20 r. (Pt) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o przewidywanych dla nich ocenach końcowych /dot. wszystkich nauczycieli/
 17.04.20 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
 04.05.20 r. (Pn) 
 22.05.20 r. (Pt)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języków obcych
 04.05.20 r. (Pn) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
 05.05.20 r. (Wt) 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki
 06.05.20 r. (Śr) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
 07.05.20 r. (Cz) 
 22.05.20 r. (Pt)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języka polskiego
 07.05.20 r. (Cz) 
 24.05.20 r. (Nd)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 03.07.20 r. (Pt) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

PIJAWKI ZSŁ
 16.09.19 r. (Pn) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 19.11.19 r. (Wt) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 22.01.20 r. (Śr) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 19.03.20 r. (Cz) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 22.05.20 r. (Pt) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew

RADA PEDAGOGICZNA
 11.09.19 r. (Śr) 1635 
  Rada pedagogiczna
 07.01.20 r. (Wt) 1625 
  Klasyfikacyjna i analityczna rada pedagogiczna
 22.06.20 r. (Pn) 1515 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 02.07.20 r. (Cz) 900 
  Analityczna rada pedagogiczna

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 02.09.19 r. (Pn) 1000 
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  (więcej)
 14.10.19 r. (Pn) 
  Dzień Edukacji Narodowej - uroczysta akademia
 24.04.20 r. (Pt) 900 
  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły i nagród dla klas maturalnych
 26.06.20 r. (Pt) 900 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

WOLNE
 01.11.19 r. (Pt) 
  Dzień Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć
 11.11.19 r. (Pn) 
  Święto niepodległości - dzień wolny od zajęć
 23.12.19 r. (Pn) 
 01.01.20 r. (Śr)
  Zimowa przerwa świąteczna
 02.01.20 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 03.01.20 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 06.01.20 r. (Pn) 
  Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
 10.01.20 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 10.02.20 r. (Pn) 
 23.02.20 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 26.03.20 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 09.04.20 r. (Cz) 
 14.04.20 r. (Wt)
  Przerwa wiosenna
 01.05.20 r. (Pt) 
 03.05.20 r. (Nd)
  WEEKEND MAJOWY
 04.05.20 r. (Pn) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 05.05.20 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 06.05.20 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 11.06.20 r. (Cz) 
 14.06.20 r. (Nd)
  WEEKEND CZERWCOWY
 12.06.20 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)
 23.06.20 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  (więcej)

ZAWODOWCY
 09.09.19 r. (Pn) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 10.01.20 r. (Pt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 11.01.20 r. (So) 
 15.02.20 r. (So)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 22.02.20 r. (So) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)
 20.03.20 r. (Pt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 23.06.20 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 24.06.20 r. (Śr) 
 09.07.20 r. (Cz)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 28.08.20 r. (Pt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

ZEBRANIA Z RODZICAMI
 09.09.19 r. (Pn) 
 Zebrania z rodzicami (więcej)
 09.09.19 r. (Pn) 1830 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy ZSŁ
 20.11.19 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas
 15.01.20 r. (Śr) 
  Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za pierwsze półrocze
 25.03.20 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas ZSŁ - rodziców uczniów klas maturalnych wychowawca klasy informuje o przewidywanych dla ucznia ocenach końcowych
 18.05.20 r. (Pn) 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych dla uczniów ocenach końcowych i rocznych /dot. wychowawców klas/

-> powrót do strony głównej <-