logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

ikona doc  Do pobrania kalendarium zawierające najważniejsze wydarzenia w wersji pdf
-> zobacz wszystkie lata <-
KALENDARIUM W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

 01.09.20 r. (Wt) 
  Uroczyste rozpoczęcie roku
 08.09.20 r. (Wt) 1400 
  Maturalny egzamin poprawkowy (więcej)
 11.09.20 r. (Pt) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 14.09.20 r. (Pn) 1700 
  Zebrania z rodzicami (więcej)
 15.09.20 r. (Wt) 1800 
  Rada pedagogiczna
 17.09.20 r. (Cz) 
  Kiermasz używanych podręczników szkolnych
 17.09.20 r. (Cz) 1700 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy ZSŁ
 19.09.20 r. (So) 
  PCK - piknik
 21.09.20 r. (Pn) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 23.09.20 r. (Śr) 
 30.09.20 r. (Śr)
  Europejski Tydzień Sportu (więcej)
 28.09.20 r. (Pn) 
  Mierzymy BMI w ramach ETS (więcej)
 30.09.20 r. (Śr) 
  Wyniki egzaminów poprawkowych maturalnych
 12.10.20 r. (Pn) 
 16.10.20 r. (Pt)
  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
 12.10.20 r. (Pn) 
 16.10.20 r. (Pt)
  Tydzień Łącznościowca (więcej)
 14.10.20 r. (Śr) 
  Dzień Edukacji Narodowej
 14.10.20 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 16.10.20 r. (Pt) 
  Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej – XI edycja (wojewódzki konkurs dla uczniów szkół podstawowych)
 11.11.20 r. (Śr) 
  Święto niepodległości - dzień wolny od zajęć
 18.11.20 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszyst.... (więcej)
 24.11.20 r. (Wt) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 01.12.20 r. (Wt) 
 03.12.20 r. (Cz)
  Matury próbne (więcej)
 07.12.20 r. (Pn) 
  Konkurs mitologiczno-biblijny
 22.12.20 r. (Wt) 
  Wigilie klasowe - online
 23.12.20 r. (Śr) 
 01.01.21 r. (Pt)
  Zimowa przerwa świąteczna
 01.01.21 r. (Pt) 
 22.01.21 r. (Pt)
  Wernisaż prac uczniów ZSŁ w Starej Rzeźni w Szczecinie
 04.01.21 r. (Pn) 
 17.01.21 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 12.01.21 r. (Wt) 
  Poprawkowy etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
Dziś imieniny obchodzą:
Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Wanda,
 13.01.21 r. (Śr) 
 19.02.21 r. (Pt)
  Poprawkowy etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 29.01.21 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji za pierwsze półrocze
 01.02.21 r. (Pn) 
 05.02.21 r. (Pt)
  Tydzień Języków Obcych (więcej)
 01.02.21 r. (Pn) 
 05.02.21 r. (Pt)
  Tydzień Języków Obcych
 01.02.21 r. (Pn) 1720 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 03.02.21 r. (Śr) 
  Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za pierwsze półrocze
 05.02.21 r. (Pt) 
  Studniówka
 07.02.21 r. (Nd) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)
 08.02.21 r. (Pn) 1720 
  Analityczna rada pedagogiczna
 01.03.21 r. (Pn) 
 26.03.21 r. (Pt)
  Praktyka zawodowa - klasy: T3a/b/f
 10.03.21 r. (Śr) 
 12.03.21 r. (Pt)
  Rekolekcje wielkopostne (rano, potem na lekcje)
 12.03.21 r. (Pt) 
  Dzień Otwarty ZSŁ
 20.03.21 r. (So) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas maturalnych o przewidywanych dla nich ocenach końcowych /dot. wszystkich nauczycieli/
 24.03.21 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas ZSŁ - rodziców uczniów klas maturalnych wychowawca klasy informuje o przewidywanych dla ucznia ocenach końcowych
 24.03.21 r. (Śr) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 31.03.21 r. (Śr) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 01.04.21 r. (Cz) 
 06.04.21 r. (Wt)
  Wiosenna przerwa świąteczna
 23.04.21 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych
 26.04.21 r. (Pn) 1800 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 29.04.21 r. (Cz) 
  Wychowawcy klas maturalnych złożą do podpisu świadectwa ukończenia szkoły
 30.04.21 r. (Pt) 1300 
  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły i nagród dla klas maturalnych
 01.05.21 r. (So) 
 03.05.21 r. (Pn)
  WEEKEND MAJOWY
 03.05.21 r. (Pn) 
 28.05.21 r. (Pt)
  Praktyka zawodowa - klasy: T2d/e/f
 04.05.21 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 04.05.21 r. (Wt) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - PP
 05.05.21 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 05.05.21 r. (Śr) 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki - PP
 06.05.21 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 06.05.21 r. (Cz) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - PP
 07.05.21 r. (Pt) 
 20.05.21 r. (Cz)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języka polskiego
 07.05.21 r. (Pt) 
 20.05.21 r. (Cz)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języków obcych
 07.05.21 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 07.05.21 r. (Pt) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - PR
 10.05.21 r. (Pn) 
 19.05.21 r. (Śr)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 20.05.21 r. (Cz) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 21.05.21 r. (Pt) 
  Ostateczny termin powiadomienia uczniów pozostałych klas o przewidywanych dla nich ocenach końcowych i rocznych /dot. wszystkich nauczycieli/
 26.05.21 r. (Śr) 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych dla uczniów ocenach końcowych i rocznych /dot. wychowawców klas/
 03.06.21 r. (Cz) 
 06.06.21 r. (Nd)
  WEEKEND CZERWCOWY
 04.06.21 r. (Pt) 
 00.00.00 r. (Wt)
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 18.06.21 r. (Pt) 
  Zakończenie klasyfikacji
 21.06.21 r. (Pn) 
  Najpóźniej do godziny 1200 uczniowie lub rodzice mogą złożyć w sekretariacie szkoły podania do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy
 21.06.21 r. (Pn) 1800 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 22.06.21 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 22.06.21 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 23.06.21 r. (Śr) 
 08.07.21 r. (Cz)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 24.06.21 r. (Cz) 
  Wychowawcy klas złożą do podpisu dyrektorowi szkoły świadectwa promocyjne uczniów oraz nagrody
 25.06.21 r. (Pt) 900 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
 26.06.21 r. (So) 
 31.08.21 r. (Wt)
  Ferie letnie
 05.07.21 r. (Pn) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 23.08.21 r. (Pn) 
 24.08.20 r. (Pn)
  Egzamin poprawkowy maturalny – część ustna
 24.08.21 r. (Wt) 
  Egzamin poprawkowy maturalny – część pisemna
 31.08.21 r. (Wt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)
 10.09.21 r. (Pt) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowe
-> powrót do strony głównej <-

KALENDARIUM Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE

KONKURSY I IMPREZY
 23.09.20 r. (Śr) 
 30.09.20 r. (Śr)
 Europejski Tydzień Sportu (więcej)
 12.10.20 r. (Pn) 
 16.10.20 r. (Pt)
  Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
 12.10.20 r. (Pn) 
 16.10.20 r. (Pt)
 Tydzień Łącznościowca (więcej)
 16.10.20 r. (Pt) 
  Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej – XI edycja (wojewódzki konkurs dla uczniów szkół podstawowych)
 22.12.20 r. (Wt) 
  Wigilie klasowe - online
 01.01.21 r. (Pt) 
 22.01.21 r. (Pt)
  Wernisaż prac uczniów ZSŁ w Starej Rzeźni w Szczecinie
 01.02.21 r. (Pn) 
 05.02.21 r. (Pt)
  Tydzień Języków Obcych
 05.02.21 r. (Pt) 
  Studniówka
 12.03.21 r. (Pt) 
  Dzień Otwarty ZSŁ

MATURZYŚCI
 08.09.20 r. (Wt) 1400 
 Maturalny egzamin poprawkowy (więcej)
 30.09.20 r. (Śr) 
  Wyniki egzaminów poprawkowych maturalnych
 04.05.21 r. (Wt) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego - PP
 05.05.21 r. (Śr) 
  Pisemny egzamin maturalny z matematyki - PP
 06.05.21 r. (Cz) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - PP
 07.05.21 r. (Pt) 
 20.05.21 r. (Cz)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języka polskiego
 07.05.21 r. (Pt) 
 20.05.21 r. (Cz)
  Ustne egzaminy maturalne - według harmonogramu ZSŁ z języków obcych
 07.05.21 r. (Pt) 
  Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego - PR
 10.05.21 r. (Pn) 
 19.05.21 r. (Śr)
  Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów dodatkowych - według harmonogramu OKE
 05.07.21 r. (Pn) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 23.08.21 r. (Pn) 
 24.08.20 r. (Pn)
  Egzamin poprawkowy maturalny – część ustna
 24.08.21 r. (Wt) 
  Egzamin poprawkowy maturalny – część pisemna
 10.09.21 r. (Pt) 
  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego poprawkowe

PIJAWKI
 19.09.20 r. (So) 
  PCK - piknik
 21.09.20 r. (Pn) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 24.11.20 r. (Wt) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 24.03.21 r. (Śr) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew
 20.05.21 r. (Cz) 
  Pijawki ZSŁ oddają krew

RADA PEDAGOGICZNA
 15.09.20 r. (Wt) 1800 
  Rada pedagogiczna
 01.02.21 r. (Pn) 1720 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
 08.02.21 r. (Pn) 1720 
  Analityczna rada pedagogiczna
 26.04.21 r. (Pn) 1800 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
 21.06.21 r. (Pn) 1800 
  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
 01.09.20 r. (Wt) 
  Uroczyste rozpoczęcie roku
 14.10.20 r. (Śr) 
  Dzień Edukacji Narodowej
 11.11.20 r. (Śr) 
  Święto niepodległości - dzień wolny od zajęć
 30.04.21 r. (Pt) 1300 
  Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły i nagród dla klas maturalnych
 25.06.21 r. (Pt) 900 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

WOLNE
 14.10.20 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 23.12.20 r. (Śr) 
 01.01.21 r. (Pt)
  Zimowa przerwa świąteczna
 04.01.21 r. (Pn) 
 17.01.21 r. (Nd)
  Ferie zimowe
 01.04.21 r. (Cz) 
 06.04.21 r. (Wt)
  Wiosenna przerwa świąteczna
 01.05.21 r. (So) 
 03.05.21 r. (Pn)
  WEEKEND MAJOWY
 04.05.21 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 05.05.21 r. (Śr) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 06.05.21 r. (Cz) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 07.05.21 r. (Pt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 03.06.21 r. (Cz) 
 06.06.21 r. (Nd)
  WEEKEND CZERWCOWY
 04.06.21 r. (Pt) 
 00.00.00 r. (Wt)
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 22.06.21 r. (Wt) 
  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 26.06.21 r. (So) 
 31.08.21 r. (Wt)
  Ferie letnie

ZAWODOWCY
 11.09.20 r. (Pt) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 12.01.21 r. (Wt) 
  Poprawkowy etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 13.01.21 r. (Śr) 
 19.02.21 r. (Pt)
  Poprawkowy etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 07.02.21 r. (Nd) 
  Ostateczny termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)
 01.03.21 r. (Pn) 
 26.03.21 r. (Pt)
  Praktyka zawodowa - klasy: T3a/b/f
 31.03.21 r. (Śr) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)
 03.05.21 r. (Pn) 
 28.05.21 r. (Pt)
  Praktyka zawodowa - klasy: T2d/e/f
 22.06.21 r. (Wt) 
  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 23.06.21 r. (Śr) 
 08.07.21 r. (Cz)
  Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
 31.08.21 r. (Wt) 
  Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

ZEBRANIA Z RODZICAMI
 14.09.20 r. (Pn) 1700 
 Zebrania z rodzicami (więcej)
 17.09.20 r. (Cz) 1700 
  Walne zebranie Rady Rodziców przy ZSŁ
 18.11.20 r. (Śr) 
 Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas (więcej)
 03.02.21 r. (Śr) 
  Zebrania z rodzicami - podsumowanie wyników nauczania za pierwsze półrocze
 24.03.21 r. (Śr) 
  Zebrania śródokresowe z rodzicami wszystkich klas ZSŁ - rodziców uczniów klas maturalnych wychowawca klasy informuje o przewidywanych dla ucznia ocenach końcowych
 26.05.21 r. (Śr) 
  Zebrania z rodzicami - ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych dla uczniów ocenach końcowych i rocznych /dot. wychowawców klas/

-> powrót do strony głównej <-