logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności
RODO - Zespół Szkół Łączności w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej: "RODO"

informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27-30, 71-080 Szczecin, tel.: (+48) 91-48-48-056, e-mail: rodo@zsl.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie jest Pani Agnieszka Marciniak
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie jest Pan Rafał Malujda

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. (+48) 91-852-20-93, lub adresem email: iod@spnt.pl


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2021-12-05 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039