logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności
Pedagog szkolny ZSŁ
Dla uczniów
 
  Depresja

  Motywacja

 
Dobry Start
Rządowy program Dobry Start - 300 zł dla każdego ucznia -

Rządowy program "Dobry Start"
- wnioski -


Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start. Informację o tym, jaka jednostka lub komórka realizuje świadczenie w danej gminie, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy.

Gmina może wskazać dodatkowe punkty przyjmowania wniosków.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


Miejsca składania wniosków w Szczecinie


UMP Szczecin - SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ (uL. Kadłubka 12, 71-521 Szszczecin)
Urząd Marszałkowski ROPS Szczecin (ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin)


Wnioski on-line


Portal emp@tia


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2019-06-19 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039