logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

Pedagog szkolny ZSŁ
Dla uczniów
 
  Depresja

  Motywacja

 
Dział pedagoga szkolnego ZSŁ


POMOC MATERIALNA w ZSŁ
w roku szkolnym 2017/2018

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego (termin składania wniosków 13.09.2017 r.),
  • zasiłku szkolnego,
  • dofinansowania zakupu podręczników (tylko dla uczniów z orzecz. o potrzebie kszt. specjalnego lub orzeczoną niepełnosprawnością).).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku oraz wymagane dodatkowe dokumenty można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin lub w sekretariacie Zespołu Szkół Łączności.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach "POMOC MATERIALNA"

Pedagog Szkolny - Anna Górska
Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2017-10-20 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039