logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

64 lata historii "Łącznościówki"

2015

Zdobycie przez Zespół Szkół Łączności tytułu BEZPIECZNEJ SZKOŁY w III Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń". Przystąpienie do Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.

Udział Szkoły w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizacja VI edycji wojewódzkich konkursów: dla szkół ponadgimnazjalnych "Mój Zawód Maja Pasja" i dla gimnazjów "Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej". Konkursy corocznie obejmowane są Honorowym Mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin oraz Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Organizacja II edycji międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Szczecinie.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego M@tando - I miejsce wśród techników z całej Polski.

Zdobycie I miejsca w IV Nocnym Maratonie Matematycznym organizowanym przez Liceum Towarzystwa Salezjańskiego.

Zdobycie I miejsca w etapie wojewódzkim konkursu "Szkoła zawodowa - mój wybór" - konkursu realizowanego i przeprowadzanego w ramach zadań związanych z Rokiem Szkoły Zawodowców. Wśród 75 nadesłanych prac Komisja przyznała I miejsce Łukaszowi za pracę pt. "Wybrałem szkołę zawodową, bo?"

Podpisanie w marcu 2015 roku porozumienia partnerskiego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej - Zespół Szkół Łączności wspiera działaniami charytatywnymi podopiecznych stowarzyszenia.

Podpisanie 20 kwietnia 2015 roku porozumienia partnerskiego z Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie - Zespół Szkół Łączności objął patronatem klasę matematyczno-informatyczną.

III miejsce w XLII Finale Okręgowym Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Finał Ogólnopolskiego Etapu Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Mateusz Wontka reprezentował szkołę w finale konkursu pod opieką pani Hanny Grządziel.

Zakończenie realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej "Planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego - pierwszym krokiem do sukcesu".

Realizacja projektu "Zielona energia w szkołach" - projekt z energii odnawialnej, II edycja.

Realizacja przez Zespół Szkół Łączności projektów: "B2E koło programowania PHP, SQL" oraz "B2E koło programowania Java, JavaScript" we współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo - Technologicznym.

Udział w programie "Młodzi Głosują" pod egidą Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) - symulacja wyborów parlamentarnych 2015

Zdobycie przez Zespół Szkół Łączności I i II miejsca w XII edycji Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie" w województwie zachodniopomorskim - wskaźnik "aktywność szkoły" i "największa ilość pozyskanej krwi".2014

Zdobycie przez Zespół Szkół Łączności tytułu BEZPIECZNEJ SZKOŁY w III Ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń". Przystąpienie do Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.

Udział Szkoły w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy.

Organizacja V edycji wojewódzkich konkursów: dla szkół ponadgimnazjalnych "Mój Zawód Maja Pasja" i dla gimnazjów "Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej". Konkursy corocznie obejmowane są Honorowym Mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin oraz Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Udział Szkoły w programie edukacyjno-badawczym "Mądre żywienie zdrowe pokolenie" organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Organizacja II edycji międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Szczecinie.

Podpisanie umowy z Narodowym Bankiem Polskim w związku z realizacją przez Zespół Szkół Łączności projektu z zakresu edukacji ekonomicznej "Planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego - pierwszym krokiem do sukcesu" - projekt realizowany od października 2014 roku do czerwca 2015 r.

Realizacja projektu "Zielona energia w szkołach" - projekt z energii odnawialnej2013

Przystąpienie do projektu naziemnej telewizji cyfrowej, organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura Szczecin - "Cyfrowy patrol"

Uhonorowanie Pani Barbary Lachowickiej tytułem Pracownika na medal w konkursie "Pracownik na medal", organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Szczecin

Uhonorowanie Pani Joanny Grygiel tytułem II Wicebelfra na 6 w konkursie "Belfer na 6", organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Szczecin.

Udział Szkoły w projekcie "Kształtowanie zdrowego modelu żywieniowego poprzez spożycie ryb i ich przetworów wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Szczecinie" realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie.

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. Główny cel porozumienia: współpraca w obszarze jakości kształcenia młodzieży w kierunkach IT, podnoszenia zainteresowania informatyką i nowymi technologiami, zachęcania młodzieży do kontynuowania nauki na poziomie wyższym na zachodniopomorskich uczelniach, promocja, organizacja praktyk zawodowych oraz wzajemne wspieranie działań.

Podpisanie umowy z Narodowym Bankiem Polskim w związku z realizacją przez Zespół Szkół Łączności projektu z zakresu edukacji ekonomicznej "FINANSE OSOBISTE BEZ TAJEMNIC".2012

Podpisanie umowy patronackiej z firmą OTICON Sp. z o.o.

Podpisanie porozumienia ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w celu partnerskiej współpracy mającej zapewnić rozbudzenie zainteresowania infotechniką oraz nieustanne podnoszenie jakości kształcenia młodzieży w kierunkach IT.

Przystąpienie Zespołu Szkół Łączności do MICROSOFT IT ACADEMY.

Wyróżnienie Pani Joanny Tyczkowskiej w konkursie "Belfer na 6", organizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Szczecin.

Obchody 60 rocznicy istnienia Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.2011

Przystąpienie ZSŁ do realizacji trzyletniego projektu "Szkoła Sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT".

Udział ZSŁ w jubileuszowej edycji "Gumienieckiej Biesiady przy Świecach" - imprezie mającej na celu integrację ze środowiskiem lokalnym.

Uhonorowanie Zespołu Szkół Łączności nagrodą główną w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Szczecin na najlepszą prezentację kraju Unii Europejskiej odbywającym się w ramach Dni Morza - Sail Szczecin 2011.

Przystąpienie Szkoły do ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza" organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych.2010

Rezygnacja z "papierowego" dziennika na rzecz elektronicznego systemu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania - Zespół Szkół Łączności jako pierwsza szkoła w województwie, która całkowicie przeszła na dziennik elektroniczny.

Podpisanie umowy patronackiej z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Prowadzenie przez Zespół Szkół Łączności eksperymentu pedagogicznego o nazwie "Kształcenie na potrzeby usług bankowych i ubezpieczeniowych: polegającego na prowadzeniu kształcenia w zawodzie "technik usług bankowych i ubezpieczeniowych" w czteroletnim technikum pod opieką naukową Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie.

Przystąpienie do Akcji Charytatywnej "Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości" -zdobycie przez ZSŁ nagrody ISKRA OCTOPODA w kategorii za największe zaangażowanie w akcję.

Zorganizowanie przez Zespół Szkół Łączności I edycji konkursów wojewódzkich "Mój Zawód Moja Pasja" dla szkół ponadgimnazjalnych i "Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej" dla szkół gimnazjalnych.2009

Przyznanie Pani Hannie Grządziel tytułu Honorowego Profesora Oświaty (nauczycielka ZSŁ jako pierwsza i jedyna szczecińska profesor oświaty).

Organizacja konkursu dla uczniów Zespołu Szkół Łączności na maskotkę szkoły - Ełek z kablem i telefonem w ręku jako znak rozpoznawczy szkoły.

Realizacja projektu "Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych" w ramach POKL 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Obchody jubileuszowej XX edycji konkursu "Najlepszy w zawodzie".

Założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS EŁKA.2008

Przejście na emeryturę dyrektora Zdzisława Olejniczaka, pełniącego przez 28 lat swą funkcję w Zespole Szkół Łączności i nadanie tytułu Honorowego Dyrektora ZSŁ.

Objęcie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Łączności przez mgr. inż. Bartosza Stolarczuka.

Podpisanie umowy patronackiej z Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym: radami Osiedli Świerczewo i Gumieńce.2007

Powstanie w ZSŁ "Pijawek" - koła mającego na celu rozpowszechnienie i propagowanie wśród młodzieży honorowego krwiodawstwa.

Zlikwidowanie z dniem 31 sierpnia 2007 r. Uchwałą NR VIII/184/07 Rady Miasta Szczecin IX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności.

Obchody 55 rocznicy istnienia Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.2006

Uhonorowanie Zespołu Szkół Łączności tytułem "Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości".2005

Założenie z dniem 1 września 2005 r. Uchwałą NR XXXIX/734/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2005 r. trzyletniego Technikum Uzupełniającego Łączności w Szczecinie. Zlikwidowanie z dniem 31 sierpnia 2005 r. Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.

Realizacja projektu "Wspólna Nauka Europy" w ramach programu "Rozwój Struktur i Rynku Pracy".

Przyznanie dyrektorowi Zdzisławowi Olejniczakowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.2004

Otrzymanie nagrody głównej w wysokości 48.000 euro w projekcie "Phare 2001 Kompetencja Zawód Rozwój" realizowanym w ramach Programu PHARE 2001.2002

Powołanie do życia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. Ku Słońcu 27/30.
W skład ZSZ nr 3 wchodzą:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
   - monter elektronik
   - krawiec odzieży damskiej lekkiej
   - hafciarka - koronkarka
   - dziewiarz maszynowo - ręczny
   - pamiątkarz
Liceum Zawodowe:
   - monter elektronik
Technikum Łączności
   - technik telekomunikacji o specjalnościach:
    * telekomutacja
    * teletransmisja
    * teleinformatyka
Liceum Ekonomiczne
   - technik eksploatacji pocztowo - telekomunikacyjnej o specjalnoúci
    * eksploatacja pocztowo - telekomunikacyjna

Uchwała Nr XLIX/1000/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 II 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych oraz zmian organizacji i nazwy Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Szczecinie.
Z dniem 1 IX 2002r. przekształca się Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Zespół Szkół Łączności obejmujący szkoły:
   - Technikum Łączności
   - Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 9
   - IX Liceum Profilowane
   - Szkołę Policealną

22 rok kierowania ZSŁ przez dyrektora Zdzisława Olejniczaka.

Obchody 50 rocznicy istnienia Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie.1997
(wrzesień)

Przeniesienie pracowni telekomutacyjnej, elektronicznej i elektrycznej do nowych pomieszczeń przy ul. Ku Słońcu wyposażonych w stanowiska urządzone przez Leybold Didactic.1993

Wystawa w ZSŁ prezentująca urządzenia z zakresu informatyki, automatyki i systemów dydaktycznych firmy Consult Exim.1991

Znów jesteśmy najlepsi - szkoła zdobyła I miejsce w kształceniu w zawodach pocztowych i II miejsce w zawodach telekomunikacyjnych w trzyletnim Ogólnopolskim Konkursie Organizowanym przez Dyrekcję Generalną PPTiT w latach 1988-1991.1989

Powtórne zdobycie przez ZSŁ I miejsca we współzawodnictwie w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół zawodowych województwa szczecińskiego.1987

35 - lecie szkoły WUT uruchamia specjalny telefon 930, pod którym można usłyszeć porcję najważniejszych informacji o szkole.1985

Zdobycie przez ZSŁ I miejsca we współzawodnictwie w pracy dydaktyczno - wychowawczej szkół zawodowych województwa szczecińskiego.1980

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Stefana Szustera pełniącego przez 23 lata swoją funkcję w ZSŁ.

Stanowisko obejmuje mgr Zdzisław Olejniczak.1976

Utworzenie Zespołu Szkół Łączności im. kpr. M. Okurzałego
W skład zespołu weszły:
   - Technikum Łączności
   - Liceum Ekonomiczne
   - Technikum Łączności dla Pracujących
   - Zasadnicza Szkoła Łączności
   - Zasadnicza Szkoła Łączności dla Pracujących, Przyzakładowa OUTM
   - Policealne Studium Zawodowe1973

Szkoła otrzymuje imię kpr. Michała Okurzałego.1967

Wprowadzenie zmian w cyklu nauczania w szkołach wchodzących w skład Technikum Łączności i Zasadniczej Szkoły Łączności
  - wydział eksploatacji pocztowej przemianowano na czteroletnie Liceum Ekonomiczne   - wydział telekomunikacyjny przemianowano na pięcioletnie Technikum Elektroniczne.1965

Powstanie trzyletniego Technikum Łączności dla Pracujących.1958

Otwarcie wydziału zaocznego Eksploatacji Pocztowej.

Wprowadzenie pięcioletniego cyklu nauczania na wydziale eksploatacji.1957

Technikum Łączności i Zasadnicza Szkoła Łączności, dotychczas podległe Ministerstwu Łączności, przejęte zostały przez Ministerstwo Oświaty
dyrektor - Stefan Szuster.1956

Przemianowanie szkoły na Technikum Łączności i Zasadniczą Szkołą Łączności o specjalnościach:
 - eksploatacji pocztowej
 - eksploatacji urządzeń teletechnicznych i łączeniowych
 - przenoszenia
dyrektor - mgr Edmund Wiesiołek1954

Powstanie czteroletniego Technikum Telekomunikacyjnego oraz czteroletniego Technikum Telekomunikacyjne dla Pracujących
dyrektor - inż. Tadeusz Piasecki.1953

Powołanie do życia 4 letniego Technikum Pocztowego
dyrektor - Adam Molenda.1952
wrzesień

Przenosiny Liceum Pocztowo - Telekomunikacyjnego do gmachu Poczty nr 2 przy ul. Dworcowej 20. Usamodzielnienie się szkoły. 232 uczniów kształci się w trzyletnim Technikum Pocztowym na wydziale eksploatacji poczty oraz dwuletnim Technikum Telekomunikacyjnym
dyrektor - mgr Tadeusz Mądry.1949 r.

Powołanie do życia przy Liceum Handlowym klasy pocztowo - telekomunikacyjnej pod egidą Ministerstwa Poczty i Telegrafów.do góry


Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27-30
Szczecin 2019-04-21 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039